You are currently viewing รู้จักประเภทตู้คอนเทนเนอร์ว่ามีแบบไหน และขนาดเท่าไหร่บ้าง

รู้จักประเภทตู้คอนเทนเนอร์ว่ามีแบบไหน และขนาดเท่าไหร่บ้าง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ตู้คอนเทนเนอร์ องค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกที่ใช้กับการขนส่งทางเรือ เพื่อให้การขนส่งทางเรือง่ายและปลอดภัยมากขึ้น บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขนาด ความจุ และความหลากหลายของตู้ที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบ Dry Box

เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสำหรับสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ มีทั้งขนาด 20 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาตรไม่เยอะ หรือน้ำหนักมาก เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล อาหารกระป๋อง ฯลฯ ขนาด 40 ฟุต/40 ฟุตไฮคิว/45 ฟุตไฮคิว เหมาะสำหรับสินค้าปริมาตรเยอะแต่น้ำหนักไม่มากเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางรถยนต์ กระเป๋าเดินทาง บะหมีกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

ตู้คอนเทนเนอร์แบบ Flat Rack

เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีพื้นราบ เปิดโล่งทั้งด้านบนและด้านข้าง มีฐานพื้นสำหรับใส่สินค้าที่มีขนาดใหญ่ กว้างหรือสูงเป็นพิเศษ เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่าง วัสดุก่อสร้าง หรือ ยานพาหนะที่มีลักษณะกว้างยาวสูงเป็นพิเศษ มีทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต

ตู้คอนเทนเนอร์แบบ Open Top

เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ออกแบบมาให้ด้านบนเปิดโล่ง ไม่มีหลังคา เหมาะสำหรับใช้ในการวางสินค้าที่มึความสูงเป็นพิเศษ ไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตุ้ได้ เช่น เครื่องจักร ท่อชนิดต่าง วัสดุก่อสร้าง หรือ ยานพาหนะที่มีลักษณะสูงเป็นพิเศษ

ตู้คอนเทนเนอร์แบบ Reefer

เป็นตู้คอนเทนเนอร์ประเภทที่มีเครื่องทำความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิในตู้ได้ เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่ เช่น. เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้ ไอศกรีม ช๊อคโกแล็ต ฯลฯ ซึ่งมาตรฐานของตู้คอนเทนเนอร์แบบ Reefer สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง +25 ถึง – 25 องศาเซลเซียส และบางชนิด(Super Freezer) ยังสามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง – 60 องศาเซลเซียส ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ประเภทนี้ค่าขนส่งจะสูงกว่าตู้คอนเทนเนอร์แบบธรรมดาเพราะมีค่าใช้จ่าย Electricity fee เพิ่มขึ้น (นอกจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น Demurrage Charge, Detention Charge, Storage Charge/Rent)

ข้อควรระวังคือ ตู้คอนเทนเนอร์แบบ Reefer เปรียบได้กับตู้เย็นขนาดใหญ่ ดังนั้นการศึกษาเรื่องการบรรจุและปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำเข้าและส่งออก รวมถึงการทำประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครองความเสียหายระหว่างขนส่งด้วยนะครับ

สอบถามข้อมูลด้านการส่งออก-นำเข้าเพิ่มเติมได้ที่
Tel : +66 2 249 0280-5
Website : http://www.march.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/marchlogistics
E-Mail : sales@march.co.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply